Workshops

Naast verschillende complete trainingen verzorgt Vroeg In Zicht ook workshops voor uw organisatie/locatie. Dit kan zowel op locatie (regio Overijssel, Gelderland, Drenthe) als online.

Voor de workshops staat een dagdeel. In overleg kan er ook een korte workshop gerealiseerd worden (max 1,5 uur).

Wanneer er wordt gekozen voor een korte workshop kan dat betekenen dat de te behandelende stof gecompact wordt en niet alles even uitgebreid aan bod komt. Hieronder staan verschillende workshops vermeld om als uitgangspunt te gebruiken. De workshop zal, na een kennismakingsgesprek, wensen en gemaakte afspraken, op maat gemaakt worden voor jullie locatie.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Opties voor workshopthema’s

 • Kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen
  • Wat kun je zien op de verschillende ontwikkelingsgebieden?
  • Wat kun je zien op het gebeid van de zijnskenmerken?
  • Het behandelen van verschillende modellen.
  • Hoe kunnen de kenmerken ook geïnterpreteerd worden?
  • Begaafdheidsprofielen.

 • Vroegsignalering (voor de deze workshop is het van belang dat er al de nodige kennis aanwezig is met betrekking tot de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong)
  • Belang van (vroeg)signaleren.
  • Begaafdheidsprofielen.
  • Op welke manier kan er gesignaleerd worden?
  • De rol van ouders bij het signaleren.
  • Doormiddel van casuïstiek oefenen met kenmerken signaleren.
  • Aan de hand van een casus vragen opstellen om meer informatie te kunnen verkrijgen.

 • Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tegemoet komen in hun ontwikkelings- en onderwijsbehoeften
  • Creëren van een rijke leeromgeving.
  • Bestaand materiaal anders inzetten zodat het uitdagender wordt.
  • Hogere orde denkvragen.
  • Kinderen prikkelen in het spel om ze op een hoger niveau te krijgen.
  • Omgaan met de asynchrone ontwikkeling.

 • Overgang van de kleuters naar groep 3
  • Wat als een kind thuis of op school al laat zien meerdere doelen van groep 3 te beheersen, wat biedt je dan aan in groep 3?
  • Hoe kun je de beginsituatie in kaart brengen?
  • Hoe ga je om met een asynchrone ontwikkeling?

 • Ouders van kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong
  • Wat kun je zien bij je kind wanneer er mogelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Wat betekent een ontwikkelingsvoorsprong voor het kind zelf?
  • Wat betekent een ontwikkelingsvoorsprong voor de opvoeding?
  • In contact komen met andere ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.