Voor wie

Voor wie is Vroeg In Zicht? Vroeg In Zicht richt zich op de professionals die werken met jonge kinderen in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar en graag meer willen weten over jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Te denken valt aan zorgprofessionals binnen het consultatiebureau, pedagogisch medewerkers werkzaam binnen kinderopvang of peuterspeelzaal, maar ook leerkrachten en interne begeleiders van het primair basisonderwijs.

Door middel van trainingen, workshops en coaching op de werkvloer krijgen de professionals meer kennis over hoe jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zich (anders) ontwikkelen en hoe er gesignaleerd kan worden. Maar ook informatie over wat een ontwikkelingsvoorsprong voor de ouders kan betekenen en handvatten met betrekking tot het tegemoet komen aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoefte van deze kinderen. Voor professionals werkzaam binnen een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school of werkzaam als gastouder is er binnen de training ook aandacht voor het aanbod van activiteiten en materialen voor deze kinderen.

Naast de trainingen is Vroeg In Zicht er ook om te ondersteunen op de werkvloer. Te denken valt aan ondersteuning bij casussen, bij het opzetten van een vroegsignaleringstraject, bij het opzetten van een plusgroep maar ook bij het opzetten van een beleid met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid. Dit kan op locatie- of op organisatieniveau zijn. Ik ga graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Voor het signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is het hebben van kennis over de kenmerken van groot belang, maar ook bewustwording en een andere manier van kijken. Vervolgens is het belangrijk om hier een opvolging aan te geven om een optimale ontwikkeling te bewerkstelligen. Ik draag hier graag een steentje aan bij. Elk kind met een ontwikkelingsvoorsprong dat daardoor gezien wordt en een passend aanbod krijgt is er weer één.