Wie ben ik

Welkom op mijn profiel!

Via deze weg wil ik jullie meer vertellen over de persoon achter Vroeg In Zicht. Ik ben Femke Tinselboer, getrouwd, moeder van twee kinderen (8 & 10 jaar), woonachtig in Wierden en eigenaar van Vroeg In ZIcht. 

Terug beredenerend heb ik altijd een passie gehad voor kinderen die zich anders dan gemiddeld ontwikkelen en specifiek kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Onbewust was ik in mijn beginjaren als kleuterleerkracht altijd al bezig en zoekende om kinderen die verder waren en de stof al beheerste te voldoen aan hun leerhonger en ontwikkelingsbehoeften. Steeds meer kwam bij mij het inzicht dat deze kinderen zich anders ontwikkelen, vaak iets anders nodig hebben en dat het onderwijs veelal pas aanbod had vanaf de midden- en bovenbouw voor deze kinderen.

Uiteindelijk heeft de interesse in hoogbegaafdheid voor mij persoonlijk erin geresulteerd dat ik mij erin wilde specialiseren en er mijn werk van wilde maken. Hiervoor heb ik de opleiding RITHA (Radboud International Training on High Ability) -specialist aan de Radboud Universiteit gevolgd.

Tijdens het volgen van mijn opleiding tot RITHA-/ECHA-specialist heb ik veel kennis opgedaan met betrekking tot hoogbegaafdheid in het algemeen. Door mijn werk als kleuterleerkracht en mijn ervaringen als ouder trok vooral de jonge kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid mijn aandacht. Wat is er nodig zodat jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong al eerder worden gezien en erkend door professionals? Deze vraag hield mij veel bezig en resulteerde in een training voor zorgprofessionals binnen het consultatiebureau.

Naast Vroeg In Zicht ben ik momenteel nog één dag in de week werkzaam als hoogbegaafdheidspecialist en begeleid ik leerlingen van de peutergroep tot en met groep 8 en de leerkrachten. Daarnaast ben ik binnen mijn stichting ook werkzaam als bovenschoolse hoogbegaafdheidspecialist.

Vanuit Vroeg In Zicht is het doel om het signaleren van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong niet alleen te beperken tot school, maar door te trekken naar het voorschoolse en zorg. Dit doe ik door het geven van trainingen en het verzorgen van begeleidingstrajecten. Bewustwording creëren over wat hoogbegaafdheid eigenlijk in kan houden, veel voorbeelden uit de praktijk en bij de begeleidingstrajecten zet ik met name in op het maken van de koppeling van theorie naar praktijk. Dit doe ik door mee te kijken en het geven van ondersteuning.