Signaleren en uitdagen binnen een IKC

Als (startende) IKC is het voor een goede doorgaande lijn een mooie uitdaging om samen op te trekken met betrekking tot het signaleren en uitdagen van jonge kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. De training ‘Signaleren en uitdagen binnen een IKC’ kan jullie hierin begeleiden.

In deze training komt aan bod wat een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en kleuters is, hoe een ontwikkelingsvoorsprong herkend kan worden en wat het betekent voor zowel het kind als voor de ouders. In de training wordt ook uitgebreid ingegaan op wat je kunt doen na het signaleren en hoe deze kinderen uitgedaagd kunnen worden. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het samenwerken met ouders en het samenwerken tussen peuterspeelzaal en basisschool.

Naast het behandelen van theorie is er ook tijd om praktisch aan het werk te gaan. Dit gebeurt door opdrachten tijdens de trainingen, maar ook door het behandelen van (eigen) casussen uit de praktijk. Door middel van huiswerkopdrachten wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt. Het leren door te ervaren, reflecteren op eigen handelen en de koppeling naar de praktijk staat centraal.

Na deze training:

 • Weet je wat cognitieve- en gedragskenmerken kunnen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters en kleuters.
 • Weet je hoe de kenmerken ook anders tot uiting kunnen komen.
 • Weet je wat het belang is van vroegsignaleren en het erkennen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.
 • Heb je handvatten om verder te kijken en door te vragen om meer informatie te krijgen.
 • Weet je wat een ontwikkelingsvoorsprong kan betekenen in de opvoeding voor de ouders.
 • Kun je een leerrijke leeromgeving creëren om kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong te prikkelen.
 • Kun je de kinderen in hun spel en in de kring prikkelen met uitdagende vragen.
 • Kun je bestaand materiaal anders inzetten zodat het voor kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong uitdagender wordt.
 • Weet je welke opties, naast uitdagen, er nog meer zijn om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tegemoet te komen.
 • Zijn de pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten en ib’ers van elkaar op de hoogte en weten ze elkaar te vinden.
 • Zijn er tussen de peuterspeelzaal en basisschool afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2,5 uur. Dit is een richtlijn. De training zal, na een kennismakingsgesprek, wensen en gemaakte afspraken, op maat gemaakt worden voor jullie locatie. Doorgaans wordt de training opgevolgd door een begeleidingstraject om de koppeling naar de praktijk te maken. Neem contact op voor meer informatie en een prijsopgave.