Aanbod

Hieronder vind u het aanbod met betrekking tot verschillende trainingen, workshops en de mogelijkheden tot begeleiding op de werkvloer.

Ik ben gevestigd in Wierden. Mijn werkgebied voor fysieke trainingen, workshops en ondersteuning is in principe Overijssel, Gelderland, Drenthe. Contact gerust voor de mogelijkheden en voor vragen.
Vroegsignalering binnen het consultatiebureau


Leren signaleren van kinderen van 0 tot 4 jaar met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong?


Klik hier voor meer informatieSignaleren en uitdagen binnen de kinderopvang & peuterspeelzaal

Leren signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij 0-4 jarigen en hieraan tegemoet komen?

Klik hier voor meer informatieSignaleren en uitdagen binnen een IKC


Samen optrekken om een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren en hieraan tegemoet te komen?

Klik hier voor meer informatieSignaleren en uitdagen voor onderbouwleerkrachten en ib’ers

Kleuters met kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en uitdagen?

Klik hier voor meer informatieWorkshops


Kan zowel fysiek als onlineKlik hier voor meer informatieVroegsignaleringstraject


Het opzetten van een vroegsignalering binnen de kinderopvang, peuterspeelzaal of school


Klik hier voor meer informatieBeleidsplan begaafdheid opstellen


Ondersteuning bij het opstellen van een beleidsplan begaafdheid


Klik hier voor meer informatieOpzetten plusgroep


Ondersteuning bij het opzetten van de plusgroep


Klik hier voor meer informatieConsultancy


Ondersteuning bij casuïstiek, observaties,
implementaties
Klik hier voor meer informatieIndividuele trainingen


Klik hier voor het huidige workshop- en trainingsaanbod


Klik hier voor meer informatieOuderbijeenkomsten


Informatiebijeenkomsten voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong


Klik hier voor meer informatie

Vroeg In Zicht is opgenomen in het CRKBO register waardoor wij alle trainings- en scholingstrajecten BTW-vrij aan kunnen bieden.