Vroegsignaleren van een ontwikkelingsvoorsprong binnen het consultatiebureau

Binnen het consultatiebureau worden kinderen van 0 tot 4 jaar ongeveer twaalf keer gezien. Naast de gezondheidscontroles worden zij ook gevolgd in hun ontwikkeling.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong lopen het risico om zich aan te passen, onder te presteren en soms zelfs vast te lopen wanneer hun voorsprong niet (tijdig) wordt gezien. Het vastlopen en aanpassen kan op de basisschool, maar kan zelfs al voordat het kind op school gestart is. Het kan voor zowel kind als ouder helpend zijn wanneer er bij het consultatiebureau de eerste kenmerken al worden opgepikt.

Dat vraagt wat van de zorgprofessionals binnen het consultatiebureau om naast het signaleren van een ontwikkelingsachterstand en andere problematiek ook een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. De tijd dat de kinderen worden gezien is beperkt en op veel plekken worden de kinderen tegenwoordig ook minder vaak gezien als voorheen. Kennis van een ontwikkelingsvoorsprong kan helpen bij het (sneller) zien van de kenmerken. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat er met een andere bril gekeken wordt.

De training “Vroegsignaleren van een ontwikkelingsvoorsprong binnen het consultatiebureau” is het begin van het sneller zien van de kenmerken. Binnen de training wordt er aandacht besteed aan wat een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen inhoudt, wat de kenmerken zijn, hoe deze kinderen zich (anders) ontwikkelen, welke vragen je kunt stellen om meer informatie te krijgen en wat het kan betekenen voor zowel het kind als voor de ouders.

Naast het behandelen van theorie wordt er ook tijd besteed om praktisch aan het werk te gaan. Dit gebeurt door opdrachten tijdens de trainingen, maar ook door het behandelen van (eigen) casussen uit de praktijk. Door middel van huiswerkopdrachten wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt. Het leren door te ervaren, reflecteren op eigen handelen en de koppeling naar de praktijk staat centraal.

Na deze training:

  • Weet je wat cognitieve- en gedragskenmerken kunnen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
  • Weet je wat het belang is van vroegsignaleren en het erkennen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.
  • Heb je handvatten om verder te kijken en door te vragen om meer informatie te krijgen van de ouders.
  • Weet je wat een ontwikkelingsvoorsprong kan betekenen in de opvoeding voor de ouders.
  • Weet je hoe je ouders kunt ondersteunen en naar door kunt verwijzen.
  • Weet je hoe de kenmerken ook anders tot uiting kunnen komen.
  • Weet je dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong ook dubbelbijzonder kunnen zijn.
  • Ben je meer bewust van met welke bril je kijkt om misdiagnoses te voorkomen.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Dit is een richtlijn. De training zal, na een kennismakingsgesprek, wensen en gemaakte afspraken, op maat gemaakt worden voor jullie locatie. Daarnaast is er de mogelijkheid tot consultatie op de werkvloer om de koppeling naar de praktijk te maken. Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden.