Visie & missie

Visie

Vroeg In Zicht begeleidt professionals werkzaam binnen het consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeelzaal en leerkrachten van het primair basisonderwijs met als doel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op jonge leeftijd al te zien en te erkennen. Door kennis over een ontwikkelingsvoorsprong kunnen de kinderen kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong eerder gesignaleerd worden en daardoor kan er eerder ingespeeld worden op de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften. Door het zien van deze kinderen en het tegemoetkomen aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften kan een ononderbroken ontwikkeling bewerkstelligd worden en kan vastlopen, maar ook aanpassen worden voorkomen.

Missie

Professionals binnen het consultatiebureau, opvang en onderwijs spelen een belangrijke rol in het vroegsignaleren van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor is veel kennis nodig van wat een voorsprong betekent en hoe deze kinderen zich anders ontwikkelen.

Vroeg In Zicht besteedt veel aandacht aan de betekenis van een ontwikkelingsvoorsprong. De trainingen van Vroeg In Zicht kenmerken zich door een gedegen theoretische onderbouwing afgewisseld door praktische oefeningen. Door praktische opdrachten en de mogelijkheid tot begeleiding op de werkvloer wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt.

Visie achter het logo

Het doel van Vroeg In Zicht is dat er door het verzorgen van trainingen en begeleidingstrajecten de kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid vroeg in het zicht komen. Voorkomen en op tijd tegemoet komen aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften is beter dan genezen. Dus waarom wachten totdat het bijna 5 voor 12 is?