Beleidsplan begaafdheid opstellen

Wanneer er binnen de opvang, peuterspeelzaal of school gesignaleerd wordt en er een aanbod is ten opzichte van meer- en hoogbegaafdheid kan het goed en helpend zijn om een beleidsplan begaafdheid op te stellen met daarin welke stappen er worden ondernomen. Dit kan zowel voor de ouders als voor het personeel verhelderend zijn om te weten welke afspraken er zijn gemaakt.

In het beleidsplan kan vermeld worden:

  • De visie en missie van de locatie.
  • De visie ten aanzien van meer- en hoogbegaafdheid.
  • Informatie over de kenmerken van hoogbegaafdheid.
  • Het signaleren van kenmerken van hoogbegaafdheid.
  • Afspraken met betrekking tot compacten, verrijken en verbreden.
  • Afspraken met betrekking tot versnellen.
  • Informatie over de plusgroep en wie daarvoor in aanmerking komen.

Bij het opstellen van een meer- en hoogbegaafdheidbeleid komt veel kijken. Ik denk graag mee. Neem gerust contact op voor meer informatie en de mogelijkheden.