Vroegsignaleringstraject

Om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tegemoet te kunnen komen in hun ontwikkelings- en onderwijsbehoeften is het van belang om te signaleren.

Voor het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong kan het goed zijn om als locatie of organisatie stil te staan bij wat de visie is op ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Is er bijvoorbeeld een beleid met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid? Daarnaast is voor het signaleren ook belangrijk dat er kennis is over de kenmerken, draagvlak gecreëerd wordt en dat er een aanbod gerealiseerd kan worden wanneer er een voorsprong gesignaleerd is.

Zoals hierboven al geschetst wordt komt er bij het opzetten van een vroegsignaleringstraject veel kijken. Met het begeleidingstraject “Vroegsignaleringstraject” worden de betrokkenen binnen de school of opvang meegenomen in het opzetten van dit traject. Dit traject is op maat en sluit aan bij de visie en wensen van de school of opvang.

Zo kan de focus liggen op:

  • Kennis hebben van wat de kenmerken zijn van een ontwikkelingsvoorsprong.
  • Hoe kun je kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong herkennen dan wel signaleren?
  • Wat is de visie van de school met betrekking tot hoogbegaafdheid?
  • Het opzetten van een vroegsignaleringstraject passend bij de visie van de school.
  • Begeleiden in de praktijk met het opzetten van het vroegsignaleringstraject.

Het traject kan uitgebreid worden met:

  • Ondersteunen bij het formuleren van een visie gericht op het omgaan met kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid.
  • Het opstellen van een hoogbegaafdheidsbeleid.

Graag ga ik met u in gesprek over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact op middels het contactformulier.

Review

“Femke’s specialisme heeft in de onderbouw ertoe bijgedragen dat we leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong al bij binnenkomst signaleren, volgen en waar nodig al aan hun onderwijsbehoeften kunnen voorzien. Hierdoor is de kans kleiner dat deze kinderen zich gaan vervelen en aanpassen en door kunnen groeien in hun ontwikkeling. Erg prettig voor het kind, ouders en school.”

Hin Fan Mok, intern begeleider OBS Widerode