Opzetten plusgroep

Het begeleidingstraject “Opzetten plusgroep” is er voor scholen en opvanglocaties die graag een plusgroep op willen zetten. Bij plusgroep valt te denken aan een groep met een apart programma voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Het begeleidingsproject is er daarnaast ook voor scholen die de plusgroep graag door willen trekken naar de onderbouw of zoekende zijn naar een andere invulling. Op veel scholen is er een plusgroep aanwezig voor kinderen met kenmerken van begaafdheid. In de praktijk zijn deze groepen vaak nog gericht op de midden- en bovenbouw. Hoe mooi zou het zijn als er ook voor de onderbouwleerlingen de mogelijkheid is om deel te nemen aan een plusgroep. Hoe hoger de kinderen komen in de groepen hoe lastiger het vaak is om de kinderen te signaleren die in aanmerking zouden komen voor de plusgroep. Wanneer er eerder niet is gesignaleerd is de kans groot dat deze kinderen al zijn aangepast. Als er wel in de lage groepen wordt gesignaleerd is het van groot belang dat er ook wat wordt gedaan met dat wat er gesignaleerd wordt. Dit kan vaak door een uitdagender aanbod in de klas, compacten en verrijken, maar dat zou ook kunnen door middel van een plusgroep met ontwikkelingsgelijken.

Bij het opzetten van een plusgroep komt meer kijken dan alleen het aanbieden van een project dan wel uitdagend werk. Door middel van het begeleidingstraject “Opzetten plusgroep” wordt er stil gestaan en begeleid bij de volgende punten:

  • De visie ten aanzien van hoogbegaafdheid.
  • Informatie over hoogbegaafdheid.
  • Voorwaarden (compacten en verrijken).
  • Wie komen er in aanmerking voor de plusgroep en wie bepaald dat?
  • Wat is het doel van de plusgroep?
  • Aanbod.
  • Het creëren van draagvlak voor een plusgroep.
  • De gemaakte afspraken bespreken binnen team en wegzetten in een protocol of beleidsplan.

Heeft u interesse in het opzetten van een plusgroep? Neem dan contact op voor meer informatie. Ik ga graag met u in gesprek over de mogelijkheden.