Signaleren en uitdagen binnen de kinderopvang & peuterspeelzaal

Sommige kinderen lijken zich sneller te ontwikkelen op één of meerdere gebieden. Zo kan het zijn dat een baby al heel alert is, een dreumes al heel vroeg begint met praten, een peuter juist heel laat is met praten maar dan gelijk in lange en complexe zinnen spreekt, een baby of peuter heel nieuwsgierig is en alles op lijkt te pikken. Er kunnen ook kinderen zijn waarvan het niet gelijk heel duidelijk is, maar waarvan ouders uitspreken een vermoeden te hebben.

In deze training komt aan bod wat een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen inhoudt, waar een ontwikkelingsvoorsprong aan herkend kan worden en wat het betekent voor zowel het kind als voor de ouders. In de training wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij het tegemoetkomen van deze kinderen in hun ontwikkelingsbehoeften. Bijvoorbeeld hoe deze kinderen uitgedaagd kunnen worden en welke materialen hiervoor ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de driehoek ouders+leerkracht+kind en hoe er gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise in het belang van het kind.

Naast het behandelen van theorie is er ook tijd om praktisch aan het werk te gaan. Dit gebeurt door opdrachten tijdens de trainingen, maar ook door het behandelen van (eigen) casussen uit de praktijk. Door middel van huiswerkopdrachten wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt. Het leren door te ervaren, reflecteren op eigen handelen en de koppeling naar de praktijk staat centraal.

Na deze training:

  • Weet je wat cognitieve- en gedragskenmerken kunnen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
  • Weet je hoe de kenmerken ook anders tot uiting kunnen komen.
  • Weet je wat het belang is van vroegsignaleren en het erkennen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong.
  • Heb je handvatten om verder te kijken en door te vragen om meer informatie te krijgen.
  • Weet je wat een ontwikkelingsvoorsprong kan betekenen in de opvoeding voor de ouders.
  • Kun je een leerrijke leeromgeving creëren om kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong te prikkelen.
  • Kun je de kinderen in hun spel prikkelen met uitdagende vragen.
  • Kun je bestaand materiaal anders inzetten zodat het voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong uitdagender wordt.
  • Weet je het belang van een goede overdracht naar de basisschool toe om te streven naar een ononderbroken ontwikkeling.

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2,5 uur. Dit is een richtlijn. De training zal, na een kennismakingsgesprek, wensen en gemaakte afspraken, op maat gemaakt worden voor jullie locatie. Doorgaans wordt de training opgevolgd door een begeleidingstraject om de koppeling naar de praktijk te maken. Neem contact op voor meer informatie en een prijsopgave.