Welkom bij Vroeg In Zicht!

Welkom op de website van Vroeg In Zicht. Vroeg In Zicht richt zich met name op professionals die werken met jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Te denken valt aan zorgprofessionals binnen het consultatiebureau, pedagogisch medewerkers werkzaam binnen kinderopvang of peuterspeelzaal. Maar ook leerkrachten en interne begeleiders van het primair basisonderwijs. Zie ook de pagina “voor wie” voor meer informatie.

Waarom Vroeg In Zicht?

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Ongeacht hoe een kind zich ontwikkelt, heeft elk kind er recht op om gezien te worden en dat er tegemoet gekomen wordt aan zijn of haar ontwikkelings- en onderwijsbehoeften. Wat als een kind zich op één of meerdere gebieden veel sneller ontwikkelt dan gemiddeld? Of dat een kind op jonge leeftijd zich al bezighoudt met levensvragen? Redt dit kind zich alleen? Wordt het kind gezien?

In de praktijk blijkt dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, die later hoogbegaafdheid blijken te zijn, zich veelal niet zelfstandig redden. Te denken valt aan vastlopen op school, onderpresteren en zich onbegrepen voelen.

Als professional kun je het verschil maken voor deze kinderen en hun ouders. Dit begint vaak al bij het zien van het kind en het geven van erkenning. Voor het kind kan dit allesbepalend zijn voor de latere ontwikkeling en de kijk op zichzelf.

Door middel van trainingen, workshops en ondersteuning op de werkvloer krijg je als professional meer kennis over hoe jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zich ontwikkelen. Te denken valt aan informatie over de verschillende kenmerken, het leren signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong en het tegemoetkomen aan de ontwikkelings- en onderwijsbehoeften.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan vooral op de site naar wat Vroeg In Zicht te bieden heeft of neem contact op voor meer informatie middels het contactformulier.

Vroeg In Zicht is opgenomen in het CRKBO register waardoor wij alle trainings- en scholingstrajecten BTW-vrij aan kunnen bieden.