Ervaringen

Op deze pagina leest u de ervaringen van anderen met Vroeg In Zicht. Heeft u een fijne ervaring met een training, webinar, begeleidingstraject, enz. met Vroeg In Zicht en wilt u deze graag delen? Dan kan dat middels het contactformulier.


“Vanuit de werkgroep vroegtijdig signaleren, van het samenwerkingsverband Twente Noord, heb ik met Femke samengewerkt. Femke is gedreven, open en aandachtig en altijd bereid om mee te denken en te helpen. Ze is praktisch, maar tegelijkertijd goed geïnformeerd vanuit de theorie waardoor haar inbreng altijd onderbouwd is.
Manon Hulsbeek, adviseur differentiatie en begaafdheid


“Als leerkracht van groep 1 heb ik veel aan de expertise van Femke gehad. Femke is flexibel, benaderbaar en professioneel. Ze heeft een brede kennis over ontwikkelingsvoorsprongen bij jonge kinderen en heeft mij veel geleerd over het herkennen en signaleren van kenmerken. Daarnaast kwam ze regelmatig observeren in de klas om de kinderen in beeld te krijgen. Hierna is ze een projectgroep gestart met een aantal leerlingen waarbij Femke de kinderen wist uit te dagen met originele opdrachten die tevens aansloten bij ieder zijn onderwijsbehoeften en leerdoelen.”
Lotte Beunk, leerkracht groep 0/1 OBS Widerode


“Wij hebben Femke leren kennen als leerkracht van onze dochter in groep 2. Daar werd onze dochter echt gezien door Femke. Voor het eerst werd de ontwikkelingsvoorsprong van onze dochter gezien en de onderwijsbehoefte daarop aangepast. Met als resultaat een blij en gelukkig kind. In de onderbouw begeleide ze het versnellen naar groep 4. Dankzij Femke werd dit een succes, ze zag precies wat onze dochter nodig had. Femke heeft heel veel kennis over kinderen met HB/ontwikkelingsvoorsprong, dit weet ze over te brengen op ons als ouders maar ook aan andere leerkrachten. We zijn haar daar erg dankbaar voor.”
René en Manon Schakelaar, ouders leerling


“Femke’s specialisme heeft in de onderbouw ertoe bijgedragen dat we leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong al bij binnenkomst signaleren, volgen en waar nodig al aan hun onderwijsbehoeften kunnen voorzien. Hierdoor is de kans kleiner dat deze kinderen zich gaan vervelen en aanpassen en door kunnen groeien in hun ontwikkeling. Erg prettig voor het kind, ouders en school.”
Hin Fan Mok, intern begeleider OBS Widerode