Signaleren en uitdagen binnen de peuterspeelzaal

Heb je het vermoeden dat sommige peuters zich sneller lijken te ontwikkelen? Geven ouders aan dat hun kind zich anders en sneller ontwikkelt, maar zie je dat nog niet op de groep?  Vraag jij je af waar bepaald gedrag vandaan kan komen? Of ben je op zoek naar hoe je peuters met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong kunt signaleren en tegemoet kunt komen in hun ontwikkelingsbehoefte?

In deze training leer je wat een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen inhoudt, hoe je een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen en wat het betekent voor zowel het kind als voor de ouders. In de training gaan we ook uitgebreid in op wat je kunt doen na het signaleren. Bijvoorbeeld hoe kun je deze kinderen uit kunt dagen en tegemoet kunt komen in hun ontwikkelingsbehoeften. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de driehoek (ouders, begeleider, kind) en hoe je gebruik kunt maken van elkaars kennis en expertise in het belang van het kind.

Naast het behandelen van theorie gaan we ook praktisch aan het werk. Dit doen we door opdrachten te maken tijdens de trainingen, samen aan het werk te gaan en het behandelen van (eigen) casussen uit de praktijk. Door middel van huiswerkopdrachten wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt. Het leren door te ervaren, leren reflecteren op eigen handeling en de koppeling naar de praktijk staat centraal.

Na deze training:

  • Weet je wat cognitieve- en gedragskenmerken kunnen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters
  • Weet je hoe de kenmerken ook anders tot uiting kunnen komen
  • Weet je wat het belang is van vroegsignaleren en het erkennen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong
  • Heb je handvatten om verder te kijken en door te vragen om meer informatie te krijgen
  • Weet je wat een ontwikkelingsvoorsprong kan betekenen in de opvoeding voor de ouders
  • Kun je een leerrijke leeromgeving creëren om peuters met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong te prikkelen
  • Kun je peuters in hun spel en in de kring prikkelen met uitdagende vragen
  • Kun je bestaand materiaal anders inzetten zodat het voor kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong uitdagender wordt
  • Weet je het belang van een goede overdracht naar de basisschool toe om te streven naar een ononderbroken ontwikkeling

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid tot consultatie op de werkvloer om de koppeling naar de praktijk te maken.