Signaleren en uitdagen bij de gastouder

Herken je dat een gastouderkindje zich sneller lijkt te ontwikkelen of dat ouders aangeven dat hun kind zich anders en sneller ontwikkelt, maar dat je dat op de groep niet ziet? Als gastouder werk je solistisch en is het lastiger om iemand even mee te laten kijken of te sparren.

In deze training leer je wat een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen inhoudt, hoe je een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen en wat het betekent voor zowel het kind als voor de ouders. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de driehoek (ouders, gastouder, kind) en hoe je gebruik kunt maken van elkaars kennis en expertise in het belang van het kind.

Mocht er een voorsprong gesignaleerd zijn, komt er al snel de vraag en nu?

Naast het behandelen van theorie gaan we ook praktisch aan het werk. Dit doen we door opdrachten te maken tijdens de trainingen, samen aan het werk te gaan en het behandelen van (eigen) casussen uit de praktijk. Door middel van huiswerkopdrachten wordt de koppeling naar de praktijk gemaakt. Het leren door te ervaren, leren reflecteren op eigen handeling en de koppeling naar de praktijk staat centraal.

Na deze training:

  • Weet je wat cognitieve- en gedragskenmerken kunnen zijn van een ontwikkelingsvoorsprong dan wel kenmerken van hoogbegaafdheid bij jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
  • Weet je hoe de kenmerken ook anders tot uiting kunnen komen
  • Weet je wat het belang is van vroegsignaleren en het erkennen van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong
  • Heb je handvatten om verder te kijken en door te vragen om meer informatie te krijgen
  • Weet je wat een ontwikkelingsvoorsprong dan wel kenmerken van hoogbegaafdheid kan betekenen in de opvoeding voor de ouders
  • Kun je een leerrijke leeromgeving creëren om kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong te prikkelen
  • Kun je bestaand materiaal anders inzetten zodat het voor kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong uitdagender wordt

De training bestaat uit 4 trainingen van 2,5 uur.

Extra: Mogelijkheid tot consultatie op de werkvloer om de koppeling naar de praktijk te maken.